Tarptautinės studijos – didesnės karjeros perspektyvos - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Tarptautinės studijos – didesnės karjeros perspektyvos

QVKE96OD36VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto ekonomikos studijų krypties absolventai – trokštami šalies darbo rinkos specialistai. Populiariausių absolventų darbdavių sąrašuose figūruoja tokios kompanijos kaip AB „SEB bankas“, AB „DNB bankas“, UAB „Western Union Processing Lithuania“, UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, UAB „Intermedix Lietuva“, UAB „Uniplicity“, UAB „Jungtinis turto centras“ ir kitos.

Tarptautinė studijų ir praktikos paklausa kasmet didėja

Pastaraisiais metais pastebėta, jog darbdaviai ypač vertina darbuotojų tarptautinę patirtį, tad studijos multikultūrinėje aplinkoje, studijų galimybių užsienyje realizavimas dalyvaujant įvairiose mainų programose, geros užsienio kalbos žinios tampa svarbiu konkurenciniu pranašumu jaunam veržliam specialistui. Tyrimų (HEGESCO) rezultatai parodė, jog vienas iš dešimties absolventų, neturinčių darbo ar studijų užsienyje patirties studijų laikotarpiu, darbo ieško ilgiau nei patirties įgijęs užsienyje.

Ekonomikos ir vadybos fakulteto (EVF) dekanės doc. dr. Ritos Bendaravičienės teigimu, siekdamas atsiliepti į rinkos lūkesčius, fakultetas ruošia plačios orientacijos, daugiakalbius ekonomikos bakalaurus Europos ekonomikos studijų programos rėmuose. „Europos ekonomikos studijų programa skirta veržliems, analitiškai ir tarptautiškai mąstantiems jaunuoliams, kurie gebės analizuoti šiuolaikinius ekonomikos procesus dinamiškos integruotos aplinkos sąlygomis bei susijusius sprendimus priimtų derindami teorinį pasirengimą, reikalingą suvokti ekonominių reiškinių esmę, su praktiniu ekonominių procesų pažinimu“, – akcentuoja R. Bendaravičienė. Jos teigimu, Europos ekonomikos studijų programos absolventai gali dirbti ekonomistais ir analitikais įvairiose Europos ir pasaulio šalių tarptautinėse verslo ir finansų įmonėse bei viešojo sektoriaus organizacijose.

„Plati orientacija yra viena geidžiamiausių specialisto savybių šiandienos verslo aplinkoje, o studijos anglų kalba bei multikultūrinė studijų aplinka, apimanti tarptautinę studentų auditoriją bei dalines studijas ar praktiką partneriniame universitete ar įmonėje, praplečia integravimosi į vietinę ir tarptautinę darbo rinkas galimybes, tad yra taip reikalingos sėkmingam karjeros startui“, – įsitikinusi EVF Ekonomikos katedros vedėja prof. V. Pukelienė.

EVF absolventas Martynas Prievelis per savo studijų metus mokėsi trijuose universitetuose: bakalauro studijų metu – VDU bei pagal „Campus Europae“ mainų programą buvo išvykęs ir į Trento universitetą Italijoje, magistrantūros studijų metu – VDU, o taip pat pagal dvigubo diplomo programą baigė vadybos studijas Liuveno katalikiškajame universitete Belgijoje. Vaikinas teigia, kad VDU EVF iš tiesų gali didžiuotis studijų kokybe, tarptautiškumu ir bendruomene, o studijos multikultūrinėje aplinkoje, neskaitant profesinių žinių, turi ir daugybę kitų pranašumų. „Profesiniu aspektu studijos Belgijoje ir Italijoje man leido įgyti platesnį supratimą apie šių šalių verslo ir ekonomikos aktualijas, įvertinti egzistuojančius skirtumus. Paskaitas universitetuose skaitydavo lyderiaujančių pasaulinių kompanijų, tokių kaip „L’Oréal“, „Ernst & Young“, „Procter & Gamble“ ir kt., atstovai. Tai sudarė puikias galimybes gilintis į tai, kuo gyvena šių dienų verslas, kas lemia jo sėkmę ir su kokiomis problemomis jis susiduria. Tačiau tai ne viskas. Studijos suteikia tarpkultūrinės patirties, galima bendrauti ir mokytis kartu su studentais iš viso pasaulio, kelti savo konkurencingumą darbo rinkoje, tobulinti užsienio kalbų žinias“, – studijų patirtimi dalinasi EVF absolventas, kuris šiuo metu dirba mokesčių konsultantu tarptautinėje įmonėje „Ernst & Young“.

Absolventai puikiai integruojasi darbo rinkoje

Neseniai Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atlikta Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirminė analizė atskleidė, kad 2013 metais įgijusių ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį Vytauto Didžiojo universiteto absolventų darbo užmokestis, praėjus 12 mėn. po studijų baigimo, buvo didesnis nei šalies tos pačios krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį tais pačiais metais įgijusių asmenų darbo užmokesčio vidurkis, ir nedaug tenusileido šalies vidutinio bruto darbo užmokesčio dydžiui.

Tų pačių metų magistro studijų absolventų darbo užmokesčio vidurkis viršijo šalies vidutinio bruto darbo užmokestį (Lietuvoje vidutinis bruto darbo užmokestis 2015 m. I ketv. siekė 699,8 EUR.). Absolventų stebėsenos duomenimis, VDU EVF ekonomikos ir finansų studijų krypčių absolventų įsidarbinamumas praėjus metams po baigimo siekė 90 proc.

Bendaravičienė džiaugiasi sėkminga absolventų integracija į darbo rinką: „EVF absolventais pasitiki tokios pripažintos šalies kompanijos kaip AB „SEB bankas“, AB „DNB bankas“, UAB „Western Union Processing Lithuania“, UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, UAB „Intermedix Lietuva“, UAB „Uniplicity“, UAB „Jungtinis turto centras“ ir kitos. Absolventų užimamų pareigų spektras taip pat varijuoja, tačiau dažniausiai absolventai pradeda karjerą buhalterių, apskaitos ir buhalterijos tarnautojų, finansų, vadybos ir organizavimo analitikų, kreditų ir paskolų specialistų, reklamos ir rinkodaros specialistų, pardavimo ir pirkimo specialistų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir pan. pareigose“, – nurodo dekanė ir atkreipia dėmesį, jog atlyginimo dydį karjeros pradžioje lemia ne tik įsisavintos ir demonstruojamos specialybės žinios ir asmeniniai gebėjimai, tačiau vis didesnę įtaką ir „įspūdį“ darbdaviams kelia būtent įgyta tarptautinė studijų ir darbo patirtis.

Tai patvirtina ir  VDU Ekonomikos katedros vedėja prof. Violeta Pukelienė, kur sako, kad aktualiu tampa ne tik Lietuvos, bet ir regiono rinkų išmanymas: „Verslo subjektus vis labiau domina orientacija į Vakarų Europos rinkas kaip į saugias verslo plėtros bei eksporto alternatyvas. Tokiai situacijai susiklosčius, ypač svarbūs tampa specialistai turintys ne tik ekonominių žinių, bet ir suprantantys verslo ypatumus kintančioje makroekonominėje aplinkoje ir už savo šalies ribų“, – teigia profesorė.