Strateginis organizacijų valdymas

Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, gebančius analizuoti organizacijų valdymo problemas, rengti šių problemų sprendimo variantus, sudaryti firmų vystymo strategijas, konsultuoti aukščiausio lygio vadovus vadybos klausimais, vadovauti kompanijų padaliniams, filialams ar pačioms kompanijoms.

Baigę studijas, absolventai gebės parengti tikslų ir uždavinių įgyvendinimo būdus, juos pagrįsti, kurti organizacinius projektus, sudaryti projektų įgyvendinimo planus ir organizuoti šių planų vykdymą, taip pat organizuoti firmų vystymo strategijų sudarymo procesą, formuluoti strateginius tikslus, analizuoti strateginę būklę, galės patarti korporacijų vadovams struktūrų formavimo, personalo valdymo, vadybos procesų organizavimo ir kitais vadybos klausimais.

Studijų programos komiteto pirmininkas prof. dr. G. Jucevičius giedrius.jucevicius@vdu.lt

Programos komitetas:

Prof. dr. I. Bakanauskienė
Prof. dr. J. Vveinhardt
Doc. dr. S. Staniulienė
E. Joneikytė – studentų atstovas
L. Petrauskaitė – absolventų atstovė
A. Būda – socialinis partneris; vykdantysis direktorius, UAB „Eura transportas“

Daugiau informacijos apie Strateginio organizacijų valdymo magistrantūros studijas rasite čia.

Papildoma informacija:


S. Daukanto g. 28 – 209

8 (37) 327 851

elena.joneikytė@vdu.lt

Ingrida Vinickytė


“Pasirinkau šias studijas, nes jos siejosi su mano dirbamu darbu ir norėjau gilinti žinias. Žvelgiant į ateities perspektyvą, mačiau prasmę labiau suprasti, ką reiškia organizacijų valdymas ir jau turimas praktines žinias susieti su teorija.”

Šiuo metu aš dirbu VšĮ “Actio Catholica Patria” ir padedu jauniems žmonėms tobulinti save per savanorystės idėją.