Reklamos vadyba

Programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos reklamos vadybos specialistus sudėtingai veiklai reklamos vadybos srityje, reikalaujančiai naujausių šios srities ir jai artimų ar giminingų sričių žinių vertinimo ir pritaikymo praktinių įgūdžių, gebėti surasti naujų faktų atliekant taikomuosius tyrimus, kūrybiškai taikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus; gebėti savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti veiklos srities konsultacijas, orientuotis į kitų žmonių kvalifikacijos kėlimą ir inovacijų diegimą, analizuoti ir pristatyti veiklos rezultatus; gebėti priimti novatoriškus sprendimus, grindžiamus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo būdus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

Šios studijų programos absolventai mokės rengti integruotos komunikacijos strategijas, įvertinti įvairių komunikacijos priemonių naudojimo tikslingumą, gebės taikyti įvairias kūrybines reklamos strategijas ir novatoriškas komunikacijų technologijas reklamoje, įvertinti įvairių reklamos sprendimų ir veiksmų įtaką pirkėjui, parinkti tinkamiausius reklamos kanalus, sėkmingai organizuoti reklamos kampanijas ir projektus.

Studijų programos komiteto pirmininkas – doc. dr. A. Pažėraitė ausra.pazeraite@vdu.lt

Programos komitetas:

Prof. dr. A. P. Bakanauskas
Doc. dr. K. Zikienė
Prof. dr. L. Pilelienė

A. Kazarjan – studentų atstovė
R. Repovienė – absolventų atstovė
S. Kazlauskas – socialinis partneris; kūrybos ir mokslo direktorius, Aktualių tendencijų institutas

Daugiau informacijos apie Reklamos vadybos magistrantūros studijas rasite čia.

Papildoma informacija:


S. Daukanto g. 28 – 209

8 (37) 327 851

elena.joneikytė@vdu.lt

Adelė Kuzminaitė


“Čia atsiveria puikios galimybės susipažinti su įdomiais motyvuotais žmonėmis. Dėstytojai dalinasi praktine patirtimi, o studijas galiu derinti su darbu.”

Šiuo metu dirbu viename didžiausių restoranų tinkle Lietuvoje bei kuruoju vieno iš restoranų “Režisierius” internetinį tinklapį ir Instagram paskyrą.