Marketingas ir tarptautinė komercija

Programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos marketingo vadybos specialistus, taikančius naujausias marketingo teorijas ir metodus, gebančius savarankiškai analizuoti rinkos tendencijas ir pokyčius, sekti ir įvertinti mokslo naujoves, taikyti turimas žinias organizacijų marketingo vadybai tobulinti.

Šios studijų programos absolventai gebės rengti ir įgyvendinti strateginius marketingo planus, įvertinti šalių ekonominių sistemų kultūrinius skirtumus, prisitaikyti prie išorės pokyčių ir valdyti vidaus pokyčius, panaudoti naujausių technologijų teikiamas galimybes marketingo problemoms spręsti. Absolventai mokės valdyti marketingo procesus verslo struktūrose, analizuoti ir įvertinti rinkų raidos tendencijas ir  prognozuoti Lietuvos ir globalių  rinkų pokyčius.

Programos išskirtinumasDvigubo diplomo galimybė.

Studijų programos komiteto pirmininkas:  doc. dr. N. Klebanskaja nina.klebanskaja@vdu.lt

Programos komiteto nariai:

Prof. L. Pilelienė
Doc. dr. Rita Bendaravičienė
Dr. J. Kisieliauskas
E. Merkevičiūtė– studentų atstovė
D. Petruškevičius – absolventų atstovas
Tomas Želionis – socialinis partneris, komunikacijos ir marketingo direktorius, koncernas “VIKONDA”

Daugiau informacijos apie Marketingo ir tarptautinės komercijos magistrantūros studijas rasite čia.

Tamar Baramidze


“Professors who are highly motivated to teach us. Students are able to take part in Double degree programs or they can do other exchange programs and internships. In the end, the graduate can have not only the education which is crucial but also first-hand experience gained by traineeships in various countries.”
I am holder of Lithuanian State Scholarship, preparing to have an intern in Portugal and a semester in Canada through Erasmus+.

Julija Gaidamavičiūtė


“VDU suteikia daug laisvės – tarp studijų, tarp papildomų kursų, daugybės kalbų, galimybių įsijungti į papildomas veiklas, projektus, atrasti ir išbandyti save. Čia mes visi kolegos!”

Šiuo metu savanoriauju vaikų laisvalaikio užimtumo programoje.