Finansai

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus finansų specialistus – finansų magistrus, įsisavinusius šiuolaikines finansų valdymo teorijas ir metodus, išsiugdžiusius sisteminį požiūrį į makroekonominius procesus ir finansų valdymą mikrolygyje, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti procesus, vykstančius finansų sistemoje ir verslo struktūrose, sekti mokslo ir praktikos naujoves finansų srityje  bei taikyti jas profesinėje veikloje globalioje tarpkultūrinėje aplinkoje.

Absolventai gebės taikyti šiuolaikinius finansų, rizikos valdymo instrumentus ir metodus; analizuoti ir vertinti investicinę aplinką, pagrįsti ir priimti ilgalaikius investicinius sprendimus; analizuoti informacijos apie finansus srautus ir jų įtaką įmonės veiklos rezultatams; formuluoti strateginio įmonių ir organizacijų finansų valdymo sprendimus bei modeliuoti šių sprendimų įtaką įmonės vertei; atpažinti finansų etikos problemas ir jas įvertinti; dirbti mokslinį tiriamąjį darbą, diskutuoti ir pateikti savo nuomonę aktualiomis finansų temomis.

Programos išskirtinumasDvigubo diplomo galimybė.

 

Studijų programos komiteto pirmininkas  – prof. dr. K. Levišauskaitė kristina.levisauskaite@vdu.lt

Programos komiteto nariai:

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė
Doc. dr. R. Legenzova
Doc. Dr. A. Gaigalienė

V. Mėlinauskas – studentų atstovas
Dr. E. Aleknevičiūtė – absolventų atstovė
Dr. P. Vazniokas – socialinis partneris ekonomikos direktorius, AB „INTERRAO Lietuva“

Daugiau informacijos apie Finansų magistrantūros studijas rasite čia.

Papildoma informacija:


S. Daukanto g. 28 – 209

8 (37) 327 851

elena.joneikytė@vdu.lt

Gintarė Leckė


“VDU EVF-tai puikūs, profesionalūs dėstytojai, kurie dalinasi žiniomis, patirtimi, negaili profesinių ir gyvenimiškų patarimų. Puiki studijų kokybė, kurią užtikrina mažos studentų grupės, įdomi paskaitų medžiaga, realių atvejų analizė vietoj „sauso“ vadovėlių mokymosi bei kviestiniai svečiai. Čia lankstus požiūris į darbą, begalė karjeros ir praktikų galimybių.”

Šiuo metu esu vaiko auginimo atostogose ir VDU EVF studentė.