Priėmimas į podiplomines magistrantūros studijas

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas vykdo priėmimą į podiplomines studijas. Studijos skirtos magistro laipsniui įgyti.

Podiplominių studijų programos:
Verslas ir entreprenerystė. Suteikiama kvalifikacija–verslo ir vadybos magistro laipsnis
Marketingas ir pardavimai. Suteikiama kvalifikacija–rinkodaros magistro laipsnis

Į podiplomines studijų programas priimami:

  • turintys bet kokios socialinių mokslų studijų krypties (edukologijos, ekonomikos, medijų ir komunikacijos, politikos mokslų, psichologijos, socialinės ir ekonominės geografijos, sociologijos, teisės, rinkodaros, vadybos, viešojo administravimo) arba informatikos bakalauro laipsnį, universitetuose, o taip pat baigę ekonomikos, finansų, rinkodaros, vadybos ar verslo krypties gretutines studijas;
  • turintys bet kokios krypties universitetinį ar profesinį bakalauro laipsnį ir 1 metų darbo stažą, arba išklausę Papildomų studijų programą.

Studijos organizuojamos patogiu ir lanksčiu dirbantiems grafiku. Jos vykdomos intensyvių sesijų būdu – studentai būna intensyviai užimti dvi dienas kas dvi savaites. Toks grafikas leidžia lengviau derinti studijas su darbu, komandiruotėmis ir kitais užsiėmimais.

Bendra studijų trukmė – 1,5 metų.
Podiplominių studijų programos kaina 3750 €. Gali būti mokama dalimis kiekvieną semestrą.
Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 21 d. 16.00 val.

Daugiau informacijos:

  • Rita Vaičiūnienė
  • Adresas S. Daukanto g. 28-303, LT-44248 Kaunas
  • Tel.: (8 37) 32 78 55 (vidaus – 3305)
  • El. paštas: rita.vaiciuniene@vdu.lt