Užsakomieji tyrimai

Informacija apie teikiamas paslaugas už inovacinius čekius

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems  verslo  subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

 

Priemonės tikslas:

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau –MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

 

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETINĖ KRYPTIS: Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETAS: Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai

 

Paslaugų tipai:

1. Techninė galimybių studija – tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.
Fakulteto teikiamos paslaugos:

 • IT produktų pritaikymo įmonės finansinės analizės ir/ar veiklos vertinimo poreikiams techninė galimybių studija;
 • Naujų produktų kūrimo ir diegimo ekonominio pagrįstumo vertinimas.

 

2. Eksperimentinė plėtra. Fakulteto teikiamos paslaugos:

 • Savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymo technologinių inovacijų kūrimo ir diegimo procesų prototipų sukūrimas.

 

3. Moksliniai tyrimai. Fakulteto teikiamos paslaugos:

 • Darbuotojų pasitenkinimo darbu ir motyvacijos tyrimų įrankiai;
 • E-verslo plėtros perspektyvų vertinimo metodų sukūrimas;
 • Konkurencingumo didinimo veiksnių tyrimai;
 • Organizacijos kaip patrauklaus darbdavio potencialo analizės įrankis;
 • Organizacinio patrauklumo didinimo modeliavimas;
 • Procesų sekos, sąveikos ir brandos lygio nustatymo įrankių sukūrimas (pagal ISO 9004); Teikiamų paslaugų kokybės įvertinimo įrankių sukūrimas (pagal SERQUAL modelį); Išteklių naudojimo ir aplinkosaugos efektyvumo įvertinimo įrankių sukūrimas (pagal ISO 14031);
 • Produkto vertės vartotojui komunikavimo sistemos modelio kūrimas;
 • Reklamos efektyvumo tyrimo vertinimo metodai;
 • Strateginės įmonės pozicijos bei veiksmų vertinimo metodika;
 • SVV finansavimo galimybių tyrimo modelių sukūrimas;
 • Turistų pasitenkinimo ir lojalumo tyrimo metodika;
 • Vadovavimo kokybės gerinimo metodų sukūrimas;
 • Vartotojų pasitenkinimo organizacijos paslaugomis / produktais lygio ir pasitenkinimą lemiančių veiksnių tyrimo, vartotojų lojalumo tyrimo, vartotojų dėmesio į reklamą tyrimo vartotojų dėmesio į produkto pakuotę / vietą tyrimo metodikos.

 

 

Daugiau informacijos