Paslaugos verslui

Mokslo ir verslo centras – skatinta fakulteto ir verslo bendradarbiavimą, telkiant fakulteto mokslinį potencialą vykdo ir organizuoja mokymus, užsakomuosius tyrimus, projektus ir konsultavimo veiklas, atliepiančias Universiteto strateginius tikslus, prioritetus bei šiuolaikinės rinkos ir visuomenės poreikius.


Mokslo ir verslo centro veiklos:

Organizuoja ir vykdo mokymus, skirtus asmenų profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams plėtoti, rengiamus pagal organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Kartu su VDU Ekonomikos ir vadybos bei kitų Universiteto fakultetų (taip pat ir kitų Lietuvos ar užsienio aukštųjų mokyklų) mokslo ir pedagoginio personalo darbuotojais organizuoja ir vykdo užsakomuosius (fundamentaliuosius ir taikomuosius) mokslo tyrimus bei projektus.

Vykdo ir plėtoja konsultavimo veiklą verslo organizavimo ir vadybos klausimais.

Stiprina socialinę partnerystę su nacionalinėmis ir tarptautinėmis viešojo, privataus sektorių ir nevyriausybinėmis organizacijomis, skleidžiant mokslinės veiklos rezultatus.

Daugiau informacijos