Lektorius: Doc. dr. Vytautas Liesionis

DSC_2131-2
Planavimas

Veiklos rezultatas priklauso nuo daugybės valdomų ir dar daugiau nevaldomų kintamųjų. Vienas iš iš pirmųjų yra ateities projektavimas, tikslų nustatymas, planų jiems įgyvendinti rengimas. Planavimas – nevienkartinis darbas. Jis yra kiekvieno vadovo esminė darbo dalis. Gebėdami tinkamai ją atlikti būsime priešaky kitų.


Praktinis vadovavimas

Vadovo darbas – vienas iš sunkiausių. Vargiai galėtume imtis veiklos, kuriai neesame ruošęsi ar mokęsi, vadovo darbas – ne išimtis. Šių mokymų metu susipažinsime vadovavimo fenomenu. Eidami per patyrimą perprasime bendravimo ir bendradarbiavimo subtilybes siekiant bendro tikslo. Išmoksime įsiklausyti ir išgirsti. Įgausime praktinių įgūdžių.


Daugiau informacijos: