Lektorius: Doc. dr. Audrius Šimkus

DSC_1534
Savanoriškos veiklos valdymo modeliavimas

Savanorystė kaip globalus reiškinys įgauna vis didesnį pagreitį. Šiandien savanorystė neturi sienų, yra apčiuopiamas ir išmatuojamas reiškinys, kuriantis pridėtinę vertę ir taip prisidedantis prie valstybės bendrojo nacionalinio produkto kūrimo. Šiandien nevyriausybinės organizacijos (NVO) pradeda konkurencinę kovą dėl savanorių, todėl labai svarbu turėti strategiją, kaip išlaikyti suburtus savanorius, gebėti jiems vadovauti ir valdyti savanoriškas veiklas. Savanorystės tyrėjai nurodo pagrindinį trūkumą, kuris sudaro kliūtis dalyvauti savanoriškoje veikloje – tai organizacijos negebėjimas tinkamai valdyti savanorystės žmogiškuosius išteklius. Seminaro metu nagrinėjamos tokios temos kaip savanoriškos veiklos valdymo teorijos, valdymo aspektai vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų kontekstuose, masinės ir profesionalios savanoriškos veiklos koncepcijos, rizikos valdymas savanoriškoje veikloje, programos kūrimo dizainas, marketingo ir viešosios komunikacijos plano kūrimo dizainas, žmonių išteklių valdymas, partnerystės kūrimas ir tarptautinio bendradarbiavimo vystymas ir savanoriškos veiklos sukuriamos vertės skaičiavimo metodikos ir pagrindimas.


Socialinė entreprenerystė: verslo ir/ar nevyriausybinių organizacijų kompetencija?

Socialinė entreprenerystė suteikia galimybę praktikoje spręsti kritines socialines ir aplinkosaugos problemas derinant inovacijas ir kūrybiškumą. Seminaro tikslas – vystyti klausytojų profesinius gebėjimus socialinės entreprenerystės srityje, taikant pažangiausius metodus ir socialinio verslo modelius, diegiant inovatyvius produktus, sprendžiant aktualias socialines problemas. Klausytojai, sėkmingai išklausę seminarus, gebės atpažinti aktualias socialines problemas, suvoks kokius metodus ir modelius taikyti joms išspręsti, gebės suformuluoti naujo produkto idėją ir parengti jos praktinio įgyvendinimo planą.


Daugiau informacijos: