Lektorė: Doc. dr. Aušra Pažėraitė

DSC_1638-2


Paslaugų marketingas: kaip kurti ir atskleisti neapčiuopiamo produkto vertę?

Ar bandėte apčiuopti, paragauti paslaugą ar pasilikti jos dalį rytojui? Šios ir kitos išskirtinės paslaugų savybės daro didelę įtaką marketingo sprendimams, jų taikymui. Todėl seminare bus aptariamos paslaugų savybės, jų išskirtiniai bruožai bei jų įtaka marketingo sprendimams. Seminaro dalyviai bus supažindinami su paslaugų sektoriui siūlomais marketingo komplekso elementais, atskleidžiant jų specifiką bei taikymo aspektus. Seminaro metu aptariamas paslaugoms skirto marketingo plano sudarymas, numatant marketingo tikslus, veiklas, įdiegimo etapus ir įdiegimo kontrolės mechanizmus. Seminaro metu skatinama diskusija, kad klausytojai turėtų galimybę labiau įsigilinti bei aptarti jiems rūpimus klausimus.


Marketingo strategija – kelias link geidžiamiausių vartotojų

Nuolat kintančioje aplinkoje, tame tarpe ir intensyvios konkurencijos sąlygomis, bet kuriai įmonei labai svarbu turėti savo specifinę marketingo strategiją, kurios esminis uždavinys – sukurti ir įgyvendinti konkurentinį pranašumą, kuris taptų ilgalaikio pelningo įmonės gyvavimo prielaida. Tačiau šis pranašumas yra realus ir vertingas tik tuomet, kai jį tokiu pripažįsta vartotojai. Todėl seminaro metu bus aptariami esminiai į vartotojus orientuotos marketingo strategijos formavimo etapai, marketingo komplekso parinkimo aspektai, strategijos įgyvendinimo eiga ir jos įvertinimas. Seminare bus skatinama diskusija, kad klausytojai turėtų galimybę labiau įsigilinti bei aptarti seminaro metu jiems iškilusius klausimus.


Ar būtina būti hipnozės meistru, norint sėkmingų pardavimų rezultatų?

Vienintelis tikras dalykas, galintis „užhipnotizuoti“ vartotoją yra unikalus vertės pasiūlymas. Pardavimų strategija gali ir turi prisidėti prie tokio pasiūlymo sukūrimo ir įgyvendinimo. Todėl seminaro metu jo dalyviai bus supažindinami su pardavimų strateginio valdymo esme ir  funkcijomis, pagrindiniais principais, struktūra bei strateginiu pardavimų planavimo procesu. Seminaro metu taip pat bus aptariamas pardavimų rinkos nustatymas bei analizė, pardavimų tikslų formavimas, pardavimų rėmimo sprendimų analizė, pardavimų strategijos vertinimas. Seminaro metu bus skatinama diskusija, kad klausytojai turėtų galimybę išsamiau aptarti jiems rūpimus klausimus.


Kokia turi būti kainodara, kad užtikrintų pelningumą ir neatgrasintų vartotojų?

Lietuvoje vis dar didelis nuošimtis vartotojų, rinkdamiesi prekę, pirmiausia atsižvelgia į kainą ir tik po to vertina prekės funkcines savybes, teikiamas naudas, prestižą ir kt. Todėl nenuostabu, kad daugelis įmonių susiduria su klausimu, kokia turėtų būti kainodara, kad įmonė patenkintų savo veiklos poreikius, užsitikrintų vartotojų prielankumą ir nepalengvintų gyvenimo konkurentams. Seminaro metu bus aptariamos įvairios kainodaros strategijos, svarbūs jų taikymo aspektai, tame tarpe ir psichologinis skirtingų kainos derinių bei išraiškų poveikis vartotojams. Seminaras baigiamas apibendrinančia diskusija, kuri padės geriau perprasti kainodaros kaip vartotojų motyvavimo priemonės poveikio galimybes.


Įmonės/prekės vardo kūrimas: dermė tarp patrauklumo, vertės ir galimybių

Jūs kuriate verslą ir jam reikia pavadinimo? Jūs pristatote rinkai naują produktą, kuris dar neturi vardo? Jūs norite, kad jūsų nesumaišytų su konkurentais? Jūs svajojate, kad jūsų produktas taptų rinkos žvaigžde? Madonna Louise Ciccone savo kelią žvagždžių link pradėjo naudodama tik vieną – žvaigždės vertą vardą. Reginald Kenneth Dwight nesitikėjo tokiu vardu užkariauti klausytojų širdžių ir tapo Elton John. Seminaro metu bus aptariami gero vardo kriterijai, vardo kūrybos technologijos, vardo tinkamumo įvertinimo metodai. Seminaro metu bus pristatomi ir aptariami įvairių vardų pavyzdžiai, diskutuojama apie jų tinkamumą skirtingoms situacijoms.


Kaip sukurti ir išlaikyti vertingus santykius su klientais?

Klientai gali mėgti įmonę, prekės ženklą, jie gali ir nekęsti, nes įmonė, prekės ženklas juos nuvylė, bet klientai gali ilgai ir ištikimai mylėti, mylėti net ir tada, kai įmonei ar prekės ženklui ne itin sekasi. Tad kaip pelnyti klientų meilę, prieraišumą, tikėjimą, kad kartą pasirinkta įmonė, prekės ženklas gali tapti viso gyvenimo palydovu? Į šį ir panašius klausimus padės atsakyti seminaras, kurio metu seminaro dalyviai bus supažindinami su vartotojų pritraukimo, išsaugojimo ir susigrąžinimo būdais. Taip pat bus aptariama, kokiais pagrindiniais principais turėtų būti grįstas santykių su vartotojais valdymas (CRM), kokie kriterijai naudojami vartotojų segmentavimui ir kokie sprendimai, remiantis santykių marketingo principais, gali būti daromi siekiant užmegzti ir išlaikyti abipusiai vertingus santykius tarp įmonės ir jos klientų.


Daugiau informacijos: