Apgintos disertacijos

Fakultetas didžiuojasi net 81 mokslininku, apgynusiu Daktaro vardą  ir garsinančiu Fakultetą savo darbais ir pasiekimais tiek mokslinėje veikloje, tiek versle.