Leidiniai

„Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“

Mokslinis redaktorius: Habil. dr., prof. Zigmas Lydeka

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas; Vilniaus universitetas; Lietuvos ekonomikos institutas, Išleidimo metai: 1995


Leidinio „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ steigėjas yra Vytauto Didžiojo universitetas. Žurnale skelbiami vadybos bei jam artimų mokslų naujausi sisteminiai tyrimai, recenzuojami reikšmingi mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni moksliniai renginiai, svarstomos vadybos pedagoginės ir praktinės problemos. Šiame leidinyje išspausdinti straipsniai pripažįstami suteikiant mokslinį laipsnį. Žurnalas referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse: EBSCO, ProQuest, CEEOL, VINITI, LITUANISTIKA.

Plačiau apie leidinį

Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai

Mokslinis redaktorius: Habil. dr., prof. Zigmas Lydeka.

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Išleidimo metai: 2007


„Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“ – tai mokslinis žurnalas, kuriame pristatomi sisteminiai tyrimai, svarbių mokslinių darbų bei įvykių apžvalgos ekonomikos, finansų, ekonometrikos bei statistikos srityse. Žurnalas referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse: EBSCO, ProQuest, CEEOL, VINITI, LITUANISTIKA.

Plačiau apie leidinį