Apgintos disertacijos

Fakultetas didžiuojasi net 77 mokslininkais, apgynusiais Daktaro vardą  ir garsinančiais Fakultetą savo darbais ir pasiekimais tiek mokslinėje veikloje, tiek versle.