LEU ir VDU susijungimui pritarė Vyriausybė

CR-panorama-2Vyriausybės strateginis komitetas palankiai įvertino konsolidaciją tarp LEU ir VDU. Kovo 16 d. VDU Taryba teigiamai taip pat įvertino šią iniciatyvą. Toliau sprendimas, kaip konkrečiai tai bus įgyvendinama, bus svarstomas VDU Senate ir Universiteto bendruomenėje balandžio pabaigoje.

Šiuo metu detaliai analizuojama, kaip ši strateginė partnerystė galėtų būti vykdoma. „Tikiu, kad VDU jungimasis su LEU galėtų būti realiu proveržiu, siekiant tarpdisciplininio ugdymo socialinių, humanitarinių, gamtos ir technologinių mokslų srityse Lietuvoje, leistų racionaliau naudoti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, užtikrintų aukštą studijų kokybę ir didintų jų tarptautiškumą, skatintų mokslinių tyrimų plėtrą, integruojant studijas, mokslą ir praktikas“, – teigia prof. J. Augutis.

Pagrindinis tikslas – studijų ir mokslo pakėlimas

„Esu įsitikinęs, kad LEU ir VDU konsolidacija padės stiprinti mokslo ir studijų potencialą, ypač humanitarinių ir socialinių mokslų srityse“, – akcentuoja VDU rektorius.

VDU – lyderiaujantis universitetas socialinių, humanitarinių, menų bei biotechnologijų mokslų ir studijų srityse Lietuvoje (MOSTA tarptautinis vertinimas, 2015). Taip pat pirmauja Baltijos šalyse pagal dėstytojų tarptautiškumą (QS Ranking, 2015). LEU – svarbiausias švietimo srities Lietuvos universitetas, palaipsniui įtvirtinantis tokį savo statusą Europos Sąjungos Vidurio ir Rytų Europos regione. Pasak J. Augučio, VDU ir LEU jungimasis yra logiška tąsa universitetų klasterio veiklos, kuri pradėjo akumuliuoti į vieną stiprų darinį visos Lietuvos, įskaitant ir regionus, mokslo ir studijų potencialą, pirmiausia humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

„Labai svarbu, kad šios iniciatyvos įgyvendinimas atvers galimybes ugdyti naujos kartos mokytojus, remiantis geriausiomis tarptautinėmis praktikomis, prisidės prie šios profesijos prestižiškumo, užtikrins kokybišką pedagogų rengimą“, – sako J. Augutis.

Jo teigimu, kad būtų užtikrinti geri rezultatai, dar reikės pasiekti daug sinergijos, pertvarkyti ir studijų programas (panaikinti silpnas ar besidubliuojančias programas, optimizuoti akademinį ir tarnybinį personalą). „Tikiuosi, kad konsolidacija tarp LEU ir VDU padės parengti naujos kartos mokytojus, kurie geriau atitiks šiuolaikinius standartus ir pedagogams keliamus reikalavimus, nes liks dėstyti tik geriausi dėstytojai, bus keliami reikalavimai tiek studijų kokybei, tiek mokslo lygiui pakelti“, – akcentuoja rektorius.

Pokyčiai laukia studentų jau nuo rugsėjo

Planuojama, jog LEU ir VDU jungimasis galutinai turėtų įvykti per trejus metus. Tačiau jau nuo šio rugsėjo startuos naujos bendros studijų programos tiek Kaune, tiek ir Vilniuje. „Studentai pajus, kad stiprinamas klasikinio  (visapusiško, angl. comprehensive), Artes Liberales principais grindžiamo universiteto modelis, veikiantis tinklo ir glaudžios asociacijos principu. Taip pat bus mažinamas programų skaičius ir sprendžiama studentų mažų srautų problematika – daugiau nei 30 proc. abiejų universitetų programų yra vienodos arba mažai skiriasi. Nuo šio rudens startuos ne tik jau minėtos bendros programos, bet ir lietuviškas „Erasmus“ tarp universitetų studentų ir akademinio personalo.