EVF ERASMUS+ Strateginės partnerystės projekte ILPA

Paskutinę birželio savaitę VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto komanda – prof. dr. Valdonė Darškuvienė, doktorantė Eglė Aleknevičiūtė, bei Finansų magistrantūros programos studentės Renata Dailiudytė ir Agnė Rakauskaitė – dalyvavo intensyvioje tarptautinėje programoje, kuri trečius metus vykdoma pagal ERASMUS+ Strateginės partnerystės programos projektą ILPA. Projekto tikslas – sukurti interaktyvią mokymosi platformą apskaitos, finansų ir audito studijoms, kuri būtų prieinama ir naudojama visose Europos Sąjungos šalyse. Projekto dalyviai – 10 Europos sąjungos šalių universitetai, vadovaujami Insbruko universiteto (Austrija) Apskaitos, audito ir mokesčių katedros vedėjo prof. Rudolf Steckel sukūrė mokymosi užduočių, kurios remiasi atvejų analizės metodo taikymu, paketą. Šios mokymosi užduotys  patikrintos tiek pačių universitetų mokymosi programose, tiek ir intensyvios studijų programos ISP metu, kuri vyko įgyvendinant ILPA projekto veiklas.

ILPA projekte dalyvaujančių universitetų dėstytojai renginio atidarymo metu

 

Pastaroji  intensyvių studijų programa vyko Technologijų institute (TEI) Kavaloje, Graikija, ir joje dalyvavo per 60 studentų ir 20 dėstytojų iš Lietuvos, Vengrijos, Vokietijos, Austrijos, Portugalijos, Ispanijos, Rumunijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos. Atidarymo kalboje TEI Finansų katedros vadovė pažymėjo tokių mokymosi programų svarbą ne tik studentų profesinių žinių stiprinimui,  bet ir tarpkultūriniam bendradarbiavimui.

 

ILPA projekto intensyvios studijų programos atidarymo momentas

 

Intensyvios studijų programos metu studentai gilino finansų analizės ir vertinimo, tarptautinės apskaitos standartų taikymo, audito bei integruotos socialinės atskaitomybės žinias. Dirbdami tarptautinėse grupėse, turėjo galimybę aptarti šalių apskaitos, audito ir integruotos socialinės atskaitomybės praktiką ir skirtumus, pasidalinti patirtimi. Studentai taikė grupinio darbo, atvejų analizės studijų metodus, pristatinėjo grupinių darbų rezultatus. O po paskaitų – visi projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Kavala bei senovinio Graikijos miesto Filipi likučiais, taip pat susipažino su regiono kultūra, papročiais bei praplėtė savo kolegų ratą.

ILPA projekto intensyvios studijų programos atidarymo momentas.

 

ILPA projektą inicijavo Europos apskaitos ir audito organizacijos (L’ Association des Formations Européenes à la Comptabilité et à l’Audit) – AFECA. Organizacijai, įkurtai 1993 m., šiuo metu priklauso 14 universitetų iš 13 valstybių, pastaruosius ketverius metus jos prezidentė – prof. V. Darškuvienė. AFECA tikslas – supažindinti būsimus apskaitos, audito ir finansų specialistus su kitų Europos valstybių apskaitos sistemomis ir suteikti jiems galimybę įgyti kiek galima daugiau tarptautinės patirties. Šio tikslo siekiama per akademinio personalo bendradarbiavimą ir intensyvių studijų programas organizacijos veikloje dalyvaujančių universitetų studentams. Iki šiol surengta 20 kasmetinių intensyvių studijų programų, kuriose dalyvavo daugiau nei 2500 studentų iš 14 šalių.

ILPA projektu siekiama parengti studijų medžiagą savarankiškoms apskaitos, audito, finansų analizės, integruotos socialinės atsakomybės studijoms anglų kalba, sukurti interaktyvaus mokymosi platformą, suteikiančią prieigą tiek besimokančiam jaunimui, tiek ir dėstytojams bei praktikams. Ne mažiau svarbus projekto tikslas – supažindinti studentus su skirtingų šalių kultūra, papročiais, išmokyti dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje, daugianacionalinėse grupėse, taikant inovatyvius mokymosi ir studijavimo metodus.

ILPA projekto vykdytojai aptaria projekto eigą

 

ILPA projekte dalyvaujančių universitetų dėstytojai dalinasi savo dėstymo patirtimi, bendradarbiauja mokslinių tyrimų srityje, doktorantūros studijų programose, dalyvauja ERASMUS dėstymo mainuose.