Vizija ir misija

Ekonomikos ir vadybos fakulteto strateginės gairės, skirtos 2015-2020 metų laikotarpiui.

EVF – tai Žmonės, veidai ir vardai

Stipri ir įtraukianti Ekonomikos ir vadybos fakulteto kultūra, darni darbuotojų, studentų ir absolventų bendruomenė bei ryškios asmenybės – jauni veržlūs dėstytojai, savo srities profesionalai ir garsi (iškili) profesūra – tai Fakulteto išskirtinumas ir ilgalaikės stiprybės šaltinis.

EVF – tai Specialybė +

Ekonomikos ir vadybos fakultetas – aktyvus ir modernus studijų, mokslo ir darbo rinkos dalyvis, gebantis lanksčiai veikti neapibrėžtoje aplinkoje bei ugdyti kritiškai, analitiškai ir kompleksiškai mąstančius ekonomikos, finansų, rinkodaros, verslo ir vadybos krypčių specialistus su plačiu bendrauniversitetiniu išsilavinimu, giliomis specialybinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais.

EVF = verslas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas specialistų rengime glaudžiai bendradarbiauja su verslo organizacijomis – socialiniai partneriai dalinasi savo gerosiomis patirtimis paskaitose, formuluoja praktines užduotis ir temas baigiamiesiems darbams, steigia stipendijas, vykdo bendrus studentų bei Lietuvos ir užsienio įmonių projektus, organizuoja įdomias ir naudingas praktikos; atsižvelgiant į verslo poreikius nuolat peržiūri ir atnaujina studijų programas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, įgyvendindamas viziją tampa:

  1. Pripažinta ir akredituota tarptautinė verslo mokykla.
  2. Aktyvus ir įtakingas mokslinės veiklos centras.
  3. Ekspertinės veiklos lyderis.
  4. Įtraukus verslo ir visuomenės partneris.
  5. Kokybiška ir darni aplinka.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas siekia:

  1. Tapti tarptautiniu mastu studentų, darbdavių ir organizacijų pripažinta verslo mokykla, panaudojančia savo integruotą kompetenciją studijose, mokslo tyrimuose ir santykyje su verslu.
  2. Tapti moderniu, atviru, tarptautiniu, tarpdisciplininiu, verslo poreikius tenkinančiu mokslo ir studijų centru, klasikinių ir inovatyvių vadybos metodų bei modelių kūrėju ir perteikėju.
  3. Tapti ekspertinės veiklos branduoliu ir gerosios vadybinės patirties skleidėju Universiteto viduje ir išorėje, aktyviai dalyvaudamas verslo ir viešojo sektoriaus projektuose bei užsakomuosiuose tyrimuose, reikšdamasis žiniasklaidoje (būdamas aktyvus medijų dalyvis), formuodamas matomą charizmatinį autoritetą.
  4. Tapti atsakingu verslo ir visuomenės procesų dalyviu ir partneriu, vykdydamas tyrimus, kurdamas ekonomikos ir vadybos žinias bei diegdamas inovacijas, aktualias miesto, regiono ir valstybės gerovei bei vystymuisi.
  5. Išlikti patrauklia vieta dėstytojams, administracijos darbuotojams ir studentams, kurioje (net jei ne viskas yra gerai), visada gera būti.