Vizija, misija, vertybės

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto vizija

  1. Pripažinta ir akredituota tarptautinė verslo mokykla.
  2. Aktyvus ir įtakingas mokslinės veiklos centras.
  3. Ekspertinės veiklos lyderis.
  4. Įtraukus verslo ir visuomenės partneris.
  5. Kokybiška ir darni aplinka.

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto misija

Ugdyti kritiškai, analitiškai ir kompleksiškai mąstančius ekonomikos, finansų, rinkodaros, verslo ir vadybos krypčių specialistus su plačiu bendrauniversitetiniu išsilavinimu, giliomis specialybinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais, tokiu būdu reikšmingai prisidedant prie tvarios visuomenės, ekonomikos ir jos organizacijų vystymosi.

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto vertybės

Laisvė

Draugiškumas

Atvirumas

Veržlumas

Patikimumas

 

EVF – tai Žmonės

Stipri ir įtraukianti Ekonomikos ir vadybos fakulteto kultūra, darni darbuotojų, studentų ir absolventų bendruomenė bei ryškios asmenybės – jauni veržlūs dėstytojai, savo srities profesionalai ir garsi (iškili) profesūra – tai Fakulteto išskirtinumas ir ilgalaikės stiprybės šaltinis.

EVF – tai Specialybė +

Ekonomikos ir vadybos fakultetas – aktyvus ir modernus studijų, mokslo ir darbo rinkos dalyvis, gebantis lanksčiai veikti neapibrėžtoje aplinkoje bei ugdyti kritiškai, analitiškai ir kompleksiškai mąstančius ekonomikos, finansų, rinkodaros, verslo ir vadybos krypčių specialistus su plačiu bendrauniversitetiniu išsilavinimu, giliomis specialybinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais.

EVF = verslas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas specialistų rengime glaudžiai bendradarbiauja su verslo organizacijomis – socialiniai partneriai dalinasi savo gerosiomis patirtimis paskaitose, formuluoja praktines užduotis ir temas baigiamiesiems darbams, steigia stipendijas, vykdo bendrus studentų bei Lietuvos ir užsienio įmonių projektus, organizuoja įdomias ir naudingas praktikos; atsižvelgiant į verslo poreikius nuolat peržiūri ir atnaujina studijų programas.