Vadybos katedra

  • Vadybos katedros dėstytojai  
  • Adresas  S. Daukanto g. 28-303.1, LT-44248 Kaunas

prof. dr. Giedrius Jucevičius

Mokslinių tyrimų vadovas (312 kab.)


giedrius.jucevicius@vdu.lt

prof. habil. dr. Pranas Žukauskas

Vadybos katedros profesorius


pranas.zukauskas@vdu.lt

prof. dr. Irena Bakanauskienė

Vadybos katedros profesorė


irena.bakanauskiene@vdu.lt

prof. dr. Nijolė Petkevičiūtė

Vadybos katedros profesorė


nijole.petkeviciute@vdu.lt

Prof. dr. Jolita Vveinhardt

Vadybos katedros profesorė


jolita.vveinhardt@vdu.lt

doc. dr. Rita Bendaravičienė

Vadybos katedros docentė


rita.bendaraviciene@vdu.lt

doc. dr. Vytautas Liesionis

Vadybos katedros docentas


vytautas.liesionis@vdu.lt

doc. dr. Sonata Staniulienė

Vadybos katedros docentė


sonata.staniuliene@vdu.lt

Doc. dr. Osvaldas Stripeikis

Vadybos katedros docentas


osvaldas.stripeikis@vdu.lt

CV

doc. dr. Audrius Šimkus

Vadybos katedros docentas


audrius.simkus@vdu.lt

dr. Vytautas Žirgutis

Vadybos katedros lektorius


vytautas.zirgutis@vdu.lt

Aurelija Ganusauskaitė

Vadybos katedros lektorė


aurelija.ganusauskaite@vdu.lt

Dr. Rasa Katilienė

Vadybos katedros dėstytoja


rasa.katiliene@vdu.lt

Loreta Petrauskaitė

Vadybos katedros doktorantė


loreta.petrauskaite@vdu.lt

Laima Barkauskė

Vadybos katedros doktorantė


laima.barkauske@vdu.lt

Jūratė Dabravalskytė-Radzevičė

Vadybos katedros doktorantė


jurate.dabravalskyte-radzevice@vdu.lt

Jūratė KUKLYTĖ

Vadybos katedros doktorantė


jurate.kuklyte@vdu.lt

Darius Burgis

Vadybos katedros doktorantas


darius.burgis@vdu.lt

Edgaras Ribačonka

Vadybos katedros doktorantas


edgaras.ribaconka@vdu.lt

Agnė Volungevičienė

Vadybos katedros doktorantė


agne.volungeviciene@vdu.lt

Gediminas Guzelis

Vadybos katedros doktorantas


gediminas.guzelis@vdu.lt

Povilas Foktas

Vadybos katedros doktorantas


povilas.foktas@vdu.lt

Liudas Švipas

Vadybos katedros doktorantas


liudas.svipas@vdu.lt